Køb Bog
Online Værktøjer
Vi Tilbyder

Misundelse er en god ting. For den er et udtryk for, at man kan se, at der er nogen, der har det bedre end en selv, og dermed giver misundelse grobund for at stræbe efter en bedre tilstand. Dette er også gældende for virksomheder, idet misundelse kan være et udtryk for en refleksion i virksomheden gående på, at man kunne have gjort noget bedre, og at man har muligheden for i fremtiden at forbedre sig.

Du skal blive misundelig på de danske små og mellemstore virksomheder som klarer sig helt exceptionelt godt; på nydansk; de virksomheder, som sparker røv.

Vi har gjort forarbejdet, og din opgave er at bruge de værktøjer og tankesæt, vi har udarbejdet til dig. Det er naturligvis ikke alle værktøjer, som er lige interessante for alle organisationer.

Du skal bruge din nye viden om Kickass Companies til at vælge netop de værktøjer fra manualen, som passer til netop din virksomhed og, ikke mindst, din egen ledelsesstil.

Det er vores holdning, at held ikke er nok til at opnå succes som virksomhed:

Hvis du heller ikke føler, at held er nok til at få succes, men gode råd er på sin plads, så grib manualen – grib pointen – grib dagen!
Vi tror på, at succes skabes ved bevidsthed, konsekvent beslutningstagen og et fokus på eksekvering.

6 pointer til Kickass Companies

Pointe 1: Du skal ville det
Du skal have en stærk vilje. Med afsæt i et formål og en attraktiv vision skal du foretage strategiske valg omkring virksomhedens vækst, organisering og drift. Specielt vigtig er også din evne til at holde fokus i forhold til planlægning og styring af de rigtige aktiviteter.

Læs mere her

Pointe 2: Du skal være der for kunden
Din viden om kundens situation og behov skal være uovertruffen, og du skal udnytte dette til at skabe et økonomisk overskud i det økosystem, der hedder ”os og vores kunder”. Viden om kunderne er en kritisk ressource i virksomhedens salgsarbejde. Denne viden skal du bruge til at være exeptionel i at skabe værdi for dine kunder.

Læs mere her

Pointe 3: Det er ikke nok at være god
Du skal finde dit specialiseringsfelt – der hvor du er verdensmester – enten på produktion, service eller viden. Dette er din forsikring imod udelukkende at konkurrere på pris, og samtidig en reminder om, hvor du skal fokusere.

Læs mere her

Pointe 4: Du skal gøre det sammen med andre!
Et stærkt fællesskab er afgørende. Du skal være en stærk kommunikator og facilitator og skal evne at inspirere, motivere og involvere medarbejderne. Opbygningen af en stærk ”vi-kultur” med et fælles formål er et fundament for stærke relationer, videndeling og samarbejder.

Læs mere her

Pointe 5: Du skal kunne skifte gear
Du skal finde en forretningsmodel, som er fleksibel i forhold til de krav, dit marked stiller, og den skulle gerne indeholde skalérbarhedstræk. Dette gør, at du nemmere vil kunne udnytte de vækst- og eksportmuligheder, som du møder, eller vælger at skabe.

Læs mere

Pointe 6: Du skal bruge mål, der motiverer!
Når måltal bruges korrekt, skaber de inspiration og energi i hele virksomheden. De bruges positivt til at skabe udvikling hen imod at blive verdensmester. Måltal, der motiverer, er med til at underbygge kommunikation og forståelse mellem ledelsesniveauerne og mellem virksomhedens afdelinger. Måltal skal også bruges til opfølgning; holder vi kursen?

Læs mere her

CHRISTIAN NIELSEN

Christian Nielsen (cand.oecon., ph.d.) er Professor i forretningsmodeller og præstationsmåling ved Aalborg Universitet og forskningsleder for Business Design Center. Han har tidligere arbejdet som økonom, konsulent og aktiestrateg og hans forskning tager udgangspunkt i design og innovation af forretningsmodeller og deres tilknyttede styringsmodeller. Christian Nielsen har publiceret en lang række videnskabelige artikler samt forfattet en række lærebøger inden for erhvervsøkonomi, som er blandt de mest benyttede på landets universiteter, og han er ledende redaktør af tidsskriftet Journal of Business Models.

KONTAKT
Mobil: 61316333
Mail: chn@business.aau.dk

KRISTIAN BRØNDUM

Kristian Brøndum (cand.merc.) er PhD Fellow ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, hvor han er Assistant Manager hos Business Design Center. Kristian er medskaber og koordinator for iværksætteriuddannelsen New Venture Creation, redaktør på Journal of Business Models og har arbejdet med forretningsmodeller, lean startup, innovationsprocesser og kreativitet i virksomheder og offentlige organisationer siden 2011.

KONTAKT
Mobil: 22319019
Mail: kbk@business.aau.dk

FRANS G. LAURSEN

Frans G. Laursen (cand.merc.) er partner i konsulentvirksomheden 2beGREAT. Frans har mange års erfaring med ledelse, forretningsudvikling og salg fra stillinger som salgsdirektør og divisionsdirektør i danske og internationale virksomheder. Som konsulent er hans stærkeste kompetencer at bidrage til kundernes udvikling og forankring af konkurrencedygtige forretningsmodeller, strategier samt salgs- og kundeorienterede virksomhedskulturer.

KONTAKT
Mobil: 26204488
Mail: frans@2begreat.dk

KIM TANGE

Kim Tange har mange års erfaring med forretnings-, ledelses-, salgs- og organisationsudvikling som direktør, underviser og konsulent for private virksomheder, fra små og mellemstore virksomheder til større koncerner, samt offentlige organisationer. Kim underviser på en bestyrelsesuddannelse og er forfatter til flere fagbøger om ledelse og salg. Kim er partner i konsulentvirksomheden 2beGREAT og Marketing Manager på Tradium.

KONTAKT
Mobil: 28590598
Mail: kim@2begreat.dk

KOM TÆTTERE PÅ SUCCESS

Kickass Companies er et evidensbaseretstrategi-koncept som hjælper små og mellemstore virksomheder (SMV), der ønsker at skabe vækst.

Strategi-konceptet giver et overblik over virksomhedens styrker og svagheder, og tilbyder praktiske metoder og værktøjer til at styrke virksomhedens forretning og vækst efter de karakteristika, der kendetegner Danmarks dygtigste SMV’er

KONTAKT OS HER

The Kickass Company ApS
Udsigten 2-4, 8464 Galten
Mail: nothingbeats@kickasscompanies.com

 

Pris på bogen: 369 kr. incl. moms  / 295,20 ekskl. moms
Fragt: 49 kr. incl. moms

Køb Bog
DOWNLOAD 1. KAPITEL AF KICKASS COMPANIES HER!