Lær af de bedste
danske virksomheder

Forretningsudvikling i øjenhøjde! Baseret på data fra mere end 900 danske virksomheder har vi udviklet en praktisk guide til virksomheder, som vil med på væksttoget.
Køb bog

Kom tættere på
success

Vores Kickass Company strategikoncept er udviklet specielt til de virksomheder, der ønsker at accelerere vækst i organisationen. Vi har gjort forarbejdet og beskrevet det i en manual, som blandt andet byder på:
 • Danske data

  Bliv klogere på hvordan de bedste danske SMV'ere arbejder med vækst.

 • Hands-on værktøjer

  Gå i gang med det samme ved hjælp af bogens mange værktøjer.

 • Test din virksomhed

  Test din virksomhed op imod de bedste danske virksomheder

 • Ny indsigt

  Lær din organisation bedre at kende og få indsigt i nye metoder.

Manualens indhold

Omdrejningspunktet er en overskuelig vækstmodel indeholdende 6 pointer, suppleret med forskellige cases, værktøjer og spørgeskemaer.
Se vores vækstmodel

Pointe 1

Vores første pointe er, at du skal finde dit lederskab frem. Med lederskab mener vi din evne til at se helheder, om at have et stærkt og tydelig billede af, hvilken fremtid du ønsker dig for virksomheden. Hvad er jeres værdier? Hvorfor findes I? Hvad er jeres strategiske målsætninger? Har du evnerne på plads til at inspirere og motivere andre?

Vores undersøgelse bekræfter, at et stærkt mindset hos ledelsen, et klart fokus på vækst og på hvordan virksomhedens kerneopgave løses bedst muligt, er kritisk for at klare sig bedre end de gennemsnitlige virksomheder.

Pointe 2

Din viden om kundens situation og kundebehov skal være uovertruffen, og du skal udnytte denne viden til at skabe et økonomisk overskud i det økosystem, der hedder ”os og vores kunder”. Lad det være sagt med det samme: Kickass Companies er kundefokuserede virksomheder. En ting er at være der for kunden, noget andet er at forstå kunden og endelig også at kunne levere værdi til kunden.

Kickass Companies udnytter deres viden om kundernes behov til at forbedre kundens forretning og gøre kunden mere effektiv over for sine respektive kunder. Med denne økosystem tankegang skal du fokusere på at skabe et økonomisk overskud for dig selv og hele dit system.

Pointe 3

Vores tredje pointe er, at du skal have en passion for at kunne blive verdensmester – holde fokus på at løse kerneopgaven – det som bringer jer tættere på at excellere – og dermed skabe vækst. Verdensmestre i sportens verden er ofte kendetegnet ved at være vedholdende og fokuserede. Fokuserede på at dygtiggøre sig. Det samme gælder Kickass Companies.

I de Kickass Companies vi undersøgte, var man i høj grad i stand til at holde opgavefokus: Man var fokuseret på opgaven og fokuseret på at holde den angivne tidsfrist. Et særligt kendetegn var, at denne passion ikke kun var forbeholdt ledelsen. I Kickass Companies brænder alle i virksomheden for, at man skal blive verdensmestre.

Pointe 4

Vores undersøgelser viser, at de bedst performende virksomheder lever efter huskereglen ”sammen opnår vi mere”. Et stærkt fællesskab giver ganske enkelt de bedste resultater. Under eksekveringen af en forretningsmodel kommer denne kultur til udtryk i adfærden for såvel ledere som medarbej­dere

Med afsæt i “hvorfor vi findes, hvad vi vil opnå og sigter imod, det vi brænder for”, sker en optimering af kommunikation, videndeling og samarbejde. Den adfærd, der skaber resultater. Medarbejder-involvering i enhver virksomhed fordres bedst på basis af en stærk vi-kultur.

Pointe 5

Vores undersøgelser viser, at Kickass Companies har fokus på at skabe værdi – og vækst – i alt, hvad de foretager sig. Det skaber deres gode resultater. De har øjne på at skabe internationale relationer, og udnytte eksportmuligheder.

Kickass Companies er fokuserede på at øge deres markeds-tilstedeværelse. Markedsvækst søges naturligt ved at blive verdensmester på et bestemt felt, men derudover er Kickass Companies også kendetegnet ved, at de har et naturligt fokus på at øge deres forretningsomfang, eksempelvis gennem eksport.

Pointe 6

Når måltal bruges korrekt, skaber de inspiration og energi i hele virksomheden. De skal bruges positivt til at skabe læring og udvikling hen imod at blive verdensmester. Måltal, der motiverer og samtidigt er lærings- og udviklingsmål, er med til at underbygge kommunikation og forståelse mellem ledelsesniveauerne og på tværs mellem virksomhedens afdelinger.

Kickass Companies bruger overraskende mange måltal, også kaldet KPI’ere. Vores undersøgelser her viser endvidere, at måltal i Kickass Companies bruges til at forbedre præstationerne ud fra et positivt syn, og ikke som kontrolmekanisme.

Pointe 1: Du skal ville det!

Du skal have en stærk vilje. Med afsæt i et formål og en attraktiv vision skal du foretage strategiske valg omkring virksomhedens vækst, organisering og drift. Specielt vigtig er også din evne til at inspirerer og holde fokus i forhold til planlægning og styring af de rigtige aktiviteter.

Pointe 2: Du skal være der for kunden!

Din viden om kundens situation og behov skal være uovertruffen, og du skal udnytte dette til at skabe et økonomisk overskud i det økosystem, der hedder ”os og vores kunder.” Viden om kunderne er en kritisk ressource i virksomhedens udvikling af et unik værditilbud, samt virksomhedens markedsførings- og salgsarbejde. Denne viden skal du bruge til at være exeptionelle i at skabe værdi for dine kunder.

Pointe 3: Du skal være verdensmester!

Du skal finde dit specialiseringsfelt – der hvor du er verdensmester – enten på produktion, service eller viden. Dette er din forsikring imod udelukkende at konkurrere på pris, og samtidig en reminder om, hvor du skal fokusere.

Pointe 4: Du skal gøre det sammen med andre!

Et stærkt fællesskab er afgørende. Som leder skal du være en stærk kommunikator og facilitator samt evne at inspirere, motivere og involvere medarbejderne. Opbygningen af en stærk ”vi-kultur” med et fælles formål er et fundament for stærke relationer, videndeling og samarbejder.

Pointe 5: Du skal kunne skifte gear!

Du skal udvikle en forretnings-model, som er fleksibel i forhold til de krav, dit marked stiller, og den skal gerne indeholde skalérbarhedstræk. Dette gør, at du nemmere vil kunne udnytte de vækst- og eksportmuligheder, som du møder, eller vælger at skabe.

Pointe 6: Du skal bruge mål, der motiverer!

Når måltal bruges korrekt, skaber de inspiration og energi i hele virksomheden. De bruges positivt til at skabe læring og udvikling hen imod at blive verdensmester. Måltal, der motiverer, er med til at underbygge kommunikation og forståelse mellem ledelsesniveauerne og mellem virksomhedens afdelinger. Måltal skal også bruges til opfølgning; holder vi kursen?

Nysgerrig om indholdet?
Download det første kapitel.


  0 Danske virksomheder involveret

  0 Kickasss Companies analyseret

  0 Solgte eksemplarer

  Testimonials

  Vi har været ude og udbrede og undervise i Kickass Companies konceptet både som proceskonsulenter i virksomheder og som “train the trainers”, hvor vi har vejledt de konsulenter, som har gennemført den egentlige udviklings­proces ude i landets SMV'er. Her er et udpluk fra nogle brugere af vores koncept:

  Grib manualen - grib pointen - grib dagen!

  Vi tror på, at succes skabes ved bevidsthed, konsekvent beslutningstagen og et fokus på eksekvering. Start din rejse mod at blive et Kickass Company allerede i dag!
  Køb bog