Privatlivspolitik

Her kan du læse om vores behandling af persondata og anvendelse af cookies.

I denne persondata- og cookiepolitik redegør vi for, hvordan The Kickass Company ApS indsamler og behandler personoplysninger, herunder personoplysninger opsamlet på hjemmesiden www.kickasscompanies.com.

 

1. Dataansvarlig

Dataansvarlig er:
The Kickass Company ApS
Udsigten 2
8646 Galten
CVR: 38146785

Ønsker du at vide mere om behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte Kristian Brøndum på mail kbk@kickasscompanies.com.

2. Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle typer informationer, der helt eller delvist kan bruges til at identificere en person.

Hos The Kickass Company ApS indsamler og behandler vi personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt og relevant for udførelsen og udviklingen af de tjenesteydelser, vi udbyder. Vi håndterer disse personoplysninger ansvarligt, og de beskyttes af sikkerhedstiltag og -procedurer, der jævnligt revideres og opdateres.

Vi gennemfører systematisk sletning af personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de var indsamlet til, når den registrerede har anmodet om sletning (og dette ikke er i strid med præceptive bestemmelser) eller efter Datatilsynets anbefalinger.

Vi behandler personoplysninger om følgende:

Leverandører:

Vi håndterer persondata om vores leverandører. Det drejer sig om kontaktinformationer, fakturadata og sagshåndteringsdokumentation.

Kunder:

Vi håndterer persondata om nuværende kunder for at kunne levere varer og tjenesteydelser som aftalt med kunden. Det drejer sig om kontaktinformationer, fakturadata, korrespondance, cvr-numre for enkeltmandsvirksomheder, sagshåndteringsdokumentation, systemlogger, brugerhåndteringssystemer (Active Directory og andre e-directories), aftaledokumenter og samtykker.

I vores egenskab af hosting-leverandør håndterer vi endvidere persondata som databehandler for en lang række af vores kunder. Denne håndtering er reguleret af databehandleraftaler indgået mellem The Kickass Company og den pågældende kunde.

Kundeemner:

Vi håndterer persondata om potentielle kunder med henblik på informationsdeling og marketing. Det drejer sig om kontaktinformationer og samtykker.

Besøgende på vores web:

Besøgende på vores WEB:
Vores hjemmeside www.kickasscompanies.com indsamler og behandler oplysninger om den besøgende, når vedkommende:

  • Navigerer på hjemmesiden (vi bruger cookies)
  • Sender en forespørgsel via mail
  • Evt. tilmelder sig vores nyhedsbrev
  • Evt. tilmelder sig seminarer og andre events

Vi indsamler disse oplysninger for at kunne:

  • Give den besøgende en mere relevant oplevelse
  • Forbedre og optimere vores hjemmeside
  • Forbedre vores kundeservice
  • Administrere den besøgendes relation til os
  • Tilpasse vores kommunikation og markedsføring

 

3. Cookies

Vi anvender cookies. Det gør vi for at sikre dig den bedst mulige oplevelse af vores hjemmeside og for at få indblik i hvem, der besøger vores side.

Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer, tablet eller mobil med det formål at genkende typen af det anvendte it-udstyr, huske indstillinger, udføre statistik og målrette markedsføring. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af sidens funktionalitet anvendes dog uden dit samtykke.

Du kan til enhver tid afvise eller slette cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Du skal være opmærksom på, at visse funktioner og services på internettet da forringes. Hvordan indstillingerne ændres afhænger af, hvilken browser du anvender. Benytter du flere forskellige browsere, skal du huske at slette cookies i dem alle.

 

4. Sikkerhed

The Kickass Company har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at indsamlede personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

 

5. Rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Du har også mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, hvis du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

 

6. Version

Denne persondata- og cookiepolitik er senest ændret d. 10. februar 2020.

Arkiver
Kategorier