Værktøjer

Vi har udviklet en masse templates, spørgeskemaer og værktøjer, som du frit kan benytte til at skabe vækst i din organisation.

Kickass Companies Vækstmodellen

Kickass Companies Vækstmodellen består af 6 elementer, som er dine ledetråde til, at flytte din virksomhed hen imod at blive et Kickass Company.

1: Du skal ville det!

Du skal have en stærk vilje. Med afsæt i et formål og en attraktiv vision skal du foretage strategiske valg omkring virksomhedens vækst, organisering og drift. Specielt vigtig er også din evne til at inspirerer og holde fokus i forhold til planlægning og styring af de rigtige aktiviteter.

2. Du skal være der for kunden!

Din viden om kundens situation og behov skal være uovertruffen, og du skal udnytte dette til at skabe et økonomisk overskud i det økosystem, der hedder ”os og vores kunder.” Denne viden skal du bruge til at være exeptionelle i at skabe værdi for dine kunder.

3. Du skal være verdensmester!

Du skal finde dit specialiseringsfelt – der hvor du er verdensmester – enten på produktion, service eller viden. Dette er din forsikring imod udelukkende at konkurrere på pris, og samtidig en reminder om, hvor du skal fokusere.

4. Du skal gøre det sammen med andre!

Et stærkt fællesskab er afgørende. Som leder skal du være en stærk kommunikator og facilitator samt evne at inspirere, motivere og involvere medarbejderne. Opbygningen af en stærk ”vi-kultur” med et fælles formål er et fundament for stærke relationer, videndeling og samarbejder.

5. Du skal kunne skifte gear!

Du skal udvikle en forretningsmodel, som er fleksibel i forhold til de krav, dit marked stiller, og den skal gerne indeholde skalérbarhedstræk. Dette gør, at du nemmere vil kunne udnytte de vækst- og eksportmuligheder, som du møder, eller vælger at skabe.

6. Du skal bruge mål, der motiverer!

Når måltal bruges korrekt, skaber de inspiration og energi i hele virksomheden. De bruges positivt til at skabe læring og udvikling hen imod at blive verdensmester. Måltal, der motiverer, er med til at underbygge kommunikation og forståelse mellem ledelsesniveauerne og mellem virksomhedens afdelinger.

Gratis værktøjer

Værktøjerne er opdelt efter kapitlerne i bogen for at gøre det lettere for dig, at navigere rundt:

Kortlæg forretningsmodellen

Få et overblik over jeres nuværende forretningsmodel eller forretningsmodeller. Klik her for at downloade vores digitale udgave af Business Model Canvas.

Kickass Company selvevalueringstest

Tag testen og se få et overblik over, hvordan du på nuværende tid­spunkt vil vurdere din egen virksomhed ­og dig selv ift. Kickass Company pointerne. Klik her for at downloade værktøjet.

Vil du vide mere?

Køb vores bog i dag og få detaljeret beskrivelse om, hvordan disse værktøjer kan bruges i netop din organisation.
Køb bog

Definér udgangspunktet for jeres strategi

Bliv tydelig i dit lederskab og i dit budskab ved at anvende Why-How-What værktøjet og brug det til at skabe en proces rettet imod at få eftertænksomhed i virksomheden. Klik her for at downloade værktøjet.

Vil du vide mere?

Køb vores bog i dag og få detaljeret beskrivelse om, hvordan disse værktøjer kan bruges i netop din organisation.
Køb bog

Kundeloyalitet (NPS)

Ved du hvor mange af dine kunder der er loyale? Eller måler I også bare på kundetilfredshed? Brug dette værktøj til at skærpe din viden om netop jeres kundeloyalitet. Klik her for at downloade værktøjet.

Kortlæg værditilbuddet

Brug vores digitale version af Value Proposition Canvas til at undersøge, om der er et match mellem dit værditilbud og kunderne. Klik her for at downloade værktøjet.

Vil du vide mere?

Køb vores bog i dag og få detaljeret beskrivelse om, hvordan disse værktøjer kan bruges i netop din organisation.
Køb bog

Udvikl et verdensmester tankesæt

Det er en afgørende tanke ikke kun at være god. Hvis I formår, at fokusere på det I er gode til, forbliver I bare gode. Brug dette værktøj til at skabe en forståelse af, hvad I kan blive de bedste til – og hvad det vil kræve af jer. Klik her for at downloade værktøjet.

Find frem til jeres hule

Hvordan sikrer I virksomhedens hule – det, som I er absolut bedst til? Brug dette værktøj til at finde ud af, hvad det er, I er virkelig gode til som virk­somhed og skab den bedst mulige værdiskabelse. Klik her for at downloade værktøjet.

Vil du vide mere?

Køb vores bog i dag og få detaljeret beskrivelse om, hvordan disse værktøjer kan bruges i netop din organisation.
Køb bog

Udvikl en Vi-kultur

Har I et stærkt fællesskab af menne­sker med fælles værdisæt og en forståelse for “hvem vi er” og “hvorfor vi er her”? Brug dette værktøj til at udvikle en stærk Vi-kultur i jeres virksomhed. Klik her for at downloade værktøjet.

Vil du vide mere?

Køb vores bog i dag og få detaljeret beskrivelse om, hvordan disse værktøjer kan bruges i netop din organisation.
Køb bog

Spørgsmål til vækstideer

Ved I præcis hvilke veje I bør gå for, at skabe vækst i organisationen? Brug dette værktøj som inspiration til mulige vækstveje. Klik her for at downloade værktøjet.

Test virksomhedens fleksibilitet

Har I en fleksibel organisation? Eller er der steder, hvor I kunne blive mere agile og omstillingsparate? Tag denne test og få indblik i, hvor fleksibel jeres virksomhed er. Klik her for at downloade værktøjet.

Fleksibilitet og agil adfærd

Kender I de gode eksempler på god fleksibilitet og agil adfærd – hvad med de ufleksible og ikke-agile adfærd i virksomheden? Brug dette værktøj til at til at afdække hvad fleksibilitet og agil adfærd er for jer. Klik her for at downloade værktøjet.

Skalerbarhed trin 1-3

Hvordan kan I skabe skalerbarhed i jeres organisation uden kun at tænke på omkostningsbesparelser? Brug dette værktøj til at udfordre jeres tænkning og sætte skub i skalering af forretningen. Klik her for at downloade værktøjet.

Selvevaluering af eksportparathed

Har du styr på alle elementerne som skal være på plads før I er klar til eksport? Brug dette værktøj til at skabe overblik over din virksomheds eksportparathed – generelt eller for et bestemt marked. Klik her for at downloade værktøjet.

Udvikl en eksportstrategi

Brug dette værktøj til at udvikle en eksportstrategi og skab forståelige handlingsplaner, som I kan anvende i praksis. Klik her for at downloade værktøjet.

Eksport tjekliste

Brug denne tjekliste til at vurdere, hvor klar til eksport og til at identificere potentielle huller. Klik her for at downloade værktøjet.

Vil du vide mere?

Køb vores bog i dag og få detaljeret beskrivelse om, hvordan disse værktøjer kan bruges i netop din organisation.
Køb bog

Kommer snart

Vil du vide mere?

Køb vores bog i dag og få detaljeret beskrivelse om, hvordan disse værktøjer kan bruges i netop din organisation.
Køb bog

Kommer snart

Vil du vide mere?

Køb vores bog i dag og få detaljeret beskrivelse om, hvordan disse værktøjer kan bruges i netop din organisation.
Køb bog

Kommer snart

Vil du vide mere?

Køb vores bog i dag og få detaljeret beskrivelse om, hvordan disse værktøjer kan bruges i netop din organisation.
Køb bog