Pointe 3

DET ER IKKE NOK AT VÆRE GOD 

Du skal finde dit specialiseringsfelt – der hvor du er verdensmester – enten på produkt, service eller viden. Det er din forsikring imod udelukkende at konkurrere på pris, og samtidig din reminder om, hvor du skal fokusere.

Hvorfor er dette vigtigt for dig som virksomhedsejer og leder?
Verdensmestre i sportens verden er ofte kendetegnede ved at være målorienterede, vedholdende og fokuserede. Det samme gælder Kickass Companies. Fokus betyder her, at der er en helt klar forståelse af, hvad der er virksomhedens kerneopgave, og at alle i virksomheden ved, hvornår noget er inden for eller uden for kernefokus. For at eksekvere dette ordentligt bør ikke-værdiskabende aktiviteter helt skæres fra eller outsources. Kickass Companies har typisk specialiseret sig i noget som de er ”verdensmestre i”, og som samtidig skaber kundeværdi.

Hvad siger vores data?
Vores undersøgelse viser, at Kickass Companies er kendetegnet ved at deres produkt/service tilbud er differentieret med henblik på at udskille sig positivt fra konkurrenterne. Derudover konkurrerer disse virksomheder i udpræget grad på produktførerskab, dvs. at have det bedste produkt/service på markedet. Vi finder også stærke signifikante resultater i forhold til, at Kickass Companies er drevet af:
    En lidenskab for opgaven
    At blive verdensmestre inden for deres felt
    At skabe økonomisk overskud og vækst

Hvordan gør du?
Evaluere dig selv med følgende fem spørgsmål:
• Har I fokus på kerneopgaven ?
• Er I verdensmestre inden for jeres niche ?
• Konkurrerer I på produktførerskab – i forhold til produkter, services eller komplette løsninger ?
• I konkurrerer ikke på pris, vel?
• Er I en fokuseret organisation med fokuserede og dedikerede medarbejdere?