Pointe 4

DU SKAL GØRE DET SAMMEN MED ANDRE

Et stærkt fællesskab er afgørende. Du skal være en stærk kommunikator og facilitator og skal evne at inspirere, motivere og involvere medarbejderne. Opbygningen af en stærk ”vi-kultur” med et fælles formål er et fundament for stærke relationer, videndeling og samarbejder.

Hvorfor er dette vigtigt for dig som virksomhedsejer og leder?

Et stærkt fællesskab giver ganske enkelt de bedste resultater. Under eksekveringen af en forretningsmodel kommer denne kultur til udtryk i, at adfærden i teamet er koordineret og fokuseret, dvs. det vi vil, det man siger er det man gør. En god vi-kultur i teamet giver en stærk platform for videndeling. Det kan være i relation til potentielle problemer eller til at få processer til at flyde optimalt internt. 

Hvad siger vores data?

Vores undersøgelser viser, at Kickass Companies lever efter huskereglen ”sammen kan vi mere”. Der tegner sig et klart billede af, at i Kickass Companies samarbejder ejere og ansatte om et fælles projekt og en vi-imod-dem kultur er visket ud. Sammenholdt med, at Kickass Companies har en større tilbøjelighed til at have klare og præcise langsigtede målsætninger, som alle kan relatere sig til. I tillæg hertil finder vi i vores kvantitative undersøgelse også belæg for, at videndeling, både mellem virksomheden og dens eksterne partnere samt indbyrdes i virksomheden, har en signifikant indflydelse på performance.

Hvordan gør du?

Gode råd til at skabe en vi-kultur:

    Tal åbent om værdier og personlighedstyper

    Lav mentor-ordninger

    Skab gruppe-incitamenter

    Påkræv og beløn vidensdeling

    Beløn gode og uselviske gerninger

    Tal åbent om hvordan I forbedrer jeres møde-former