Pointe 6

DU SKAL BRUGE MÅL, DER MOTIVERER

Når måltal bruges korrekt skaber de inspiration og energi i hele virksomheden. De bruges positivt til at skabe udvikling hen imod at blive verdensmester. Måltal der motiverer er med til at underbygge kommunikation og forståelse mellem ledelsesniveauerne og mellem virksomhedens afdelinger. Måltal skal også bruges til opfølgning, holder vi kursen?

Hvorfor er dette vigtigt for dig som virksomhedsejer og leder?

Det er vigtigt at sætte tal på de strategiske målsætninger, således at der altid er pejlemærker man kan diskutere ud fra. KPI’ere i kIckass Companies betyder ikke ”Konstant Pressede Individualister”, men ”Kompetent Person-Involvering”. Man måler for at udvikle og forbedre organisationen og for at få pejlinger på de centrale elementer, eksempelvis at skabe økonomiske overskud for ens økosystem og at blive “verdensmester”. 

Hvad siger vores data?

Vores kvalitative undersøgelser viser, at Kickass Companies bruger overraskende mange måltal, også kaldet KPI’ere. De har også i langt højere grad end resten af de undersøgte virksomheder indført målesystemer. Vi finder, at måltal i Kickass Companies i høj grad bruges til at forbedre præstationerne ud fra et positivt syn og ikke udelukkende som kontrolmekanisme, hvilket måske kunne frygtes, når man læser i den gængse ledelseslitteratur.

Hvordan gør du?

Tilstandsrapport på din virksomheds målbarhed (skor dig selv fra 1 til 10):

    Har virksomheden en klar og tydelig vision, som kan kommunikeres til interessenterne?

    Er visionen understøttet af strategiske målsætninger?

    Er de strategiske målsætninger operationelle, tidsbestemte, forståelige og accepteret af medarbejderne?