Ny udgave af Kickass Companies ude nu!

Siden vi udgav 1. udgave af Kickass Companies manualen i efteråret 2016, har vi gjort os en masse erfaringer med at udbrede og undervise i Kickass Companies konceptet, samt at anvende strategi-konceptet i praksis. Dette har vi gjort både som direkte involverede proceskonsulenter og som “train the trainers”, hvor vi har vejledt de konsulenter, som har gennemført den egentlige udviklingsproces ude i landets små- og mellemstore virksomheder.

Konceptet er blevet taget godt imod, og det viser sig, at Kickass Companies vækstmodellen giver rigtig god mening for rigtig mange forskellige typer virksomheder. Vi har blandt andet mødt iværksættervirksomheder, som flittigt har benyttet pointerne og værktøjerne i manualen – til trods for, at nogle af dem endnu ikke havde en egentlig virksomhed. Vi har mødt studerende, som har benyttet bogen til at analysere casevirksomheder i forbindelse med deres studier. Og så har vi mødt erhvervsfolk, som har inkorporeret vores koncept og værktøjer i deres bestyrelsesarbejde. Dette har afledt rigtig mange positive tilbagemeldinger. Men også feedback i retning af, at konceptet afspejler allerede eksisterende praksisser, hvilket jo netop udtrykker vores greb om de eksisteren- de praksisser i danske virksomheder.

Der er også en væsentlig pointe i, at vi til dato ikke har mødt den virksomhed, som kan siges at være “excellent” på alle seks Kickass parametre. Ikke at dette behøves. Faktisk ser vi, at de fleste Kickass Companies vi har identificeret, er særligt stærke på fire eller fem af de seks pointer, der er gennemgående i vores Kickass Companies vækstmodel – og som er grundlaget for hele denne manual.

Denne nye udgave baserer sig på et endnu stærkere datagrund- lag end den forrige. Der er nu lavet undersøgelser af 903 små- og mellemstore danske virksomheder og der er i alt identificeret 25 Kickass Companies. Disse 25 Kickass Companies havde fra 2014- 2018 en gennemsnitlig vækst i bruttofortjeneste på 108%.

Vi har også benyttet genudgivelsen til at forbedre manualens struktur. Der er blandt andet tilføjet et nyt kapitel om, hvordan man får bedre overblik, kontrol og dermed udnyttelse af virksom- hedens værdiskabende processer. Dette kapitel har vi valgt at kalde for “epilogen”. Derudover byder denne 2. udgave også på en række nye værktøjer samt værktøjer, som vi har forbedret, efter tests ude hos en masse virksomheder.

Kickass Companies er virksomheder som er gearet til vækst. Vi har undersøgt de virksomheder hvori man har en selvopfattelse af at man klarer sig godt, og hvor dette samtidig er synligt på bundlinjen. Når vi kigger på hvad der kendetegner præcist sådanne virksomheder er der en række områder hvor de adskiller sig fra virksomheder der klarer sig knap så godt. På den måde udgør Kickass Companies benchmark virksomheder som man kan måle sig op imod og bruge som inspiration til at udvikle sig.

Kickass Companies er et evidensbaseret strategi-koncept, baseret på dataindsamling i 903 danske virksomheder. Konceptet giver et overblik over virksomhedens styrker og svagheder, og tilbyder praktiske metoder og værktøjer til at styrke virksomhedens forretning og vækst efter de karakteristika, der kendetegner Danmarks dygtigste virksomheder.

Vi fandt at de virksomheder, som klarer sig fantastisk godt, hviler på en god eksekvering af en stærk forretningsmodel i den pågældende branche. Bevidst lederskab, det at skabe fælles mening, samt et stærkt fokus på relationsskabelse, har en afgørende betydning for kvaliteten af denne eksekvering. De virksomheder som var bedst til at eksekvere en god forretningsmodel havde seks afgørende kendetegn, forneden beskrevet i seks pointer:

POINTE 1: Du skal ville det!

Du skal have en stærk vilje. Med afsæt i et formål og en attraktiv vision, skal du foretage strategiske valg omkring virksomhedens vækst, organisering og drift. Specielt vigtig er også din evne til at holde fokus i forhold til planlægning og styring af de rigtige aktiviteter.

POINTE 2: Du skal være der for kunden!

Din viden om kundens situation og kundebehov skal være uovertrufne og du skal udnytte dette til at skabe et økonomisk overskud i det økosystem, der hedder ”os og vores kunder”. Viden om kunderne er kritisk ressource i virksomhedens salgsarbejde. Denne viden skal du bruge til at være unik i at skabe værdi for jeres kunder.

POINTE 3: Det er ikke nok at være god!

Du skal finde dit specialiseringsfelt – der hvor du er verdensmester – enten på produkt, service eller viden. Det er din forsikring imod udelukkende at konkurrere på pris, og samtidig din reminder om, hvor du skal fokusere.

POINTE 4: Du skal gøre det sammen med andre!

Et stærkt fællesskab er afgørende. Du skal være en stærk kommunikator og facilitator og skal evne at inspirere, motivere og involvere medarbejderne. Opbygningen af en stærk ”vi-kultur” med et fælles formål er et fundament for stærke relationer, videndeling og samarbejder.

POINTE 5: Du skal kunne skifte gear!

Du skal finde en forretningsmodel som er fleksibel i forhold til de krav dit marked stiller og den skulle gerne indeholde skalérbarhedstræk. Dette gør at du nemmere vil kunne udnytte de vækst- og eksportmuligheder som du møder, eller vælger at skabe.

POINTE 6: Du skal bruge mål, der motiverer!

Når måltal bruges korrekt skaber de inspiration og energi i hele virksomheden. De bruges positivt til at skabe udvikling hen imod at blive verdensmester. Måltal der motiverer er med til at underbygge kommunikation og forståelse mellem ledelsesniveauerne og mellem virksomhedens afdelinger. Måltal skal også bruges til opfølgning, holder vi kursen?

Ja, og hvis ikke dette kan få dig til at overveje at læse manualen, så kan du jo overveje at anskaffe den blot for at se hvad Steen Hildebrandt mener om Kickass Companies konceptet i forordet! God læselyst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *