Pointe 1

DU SKAL VILLE DET

Du skal have en stærk vilje.

Med afsæt i et formål og en attraktiv vision, skal du foretage strategiske valg omkring virksomheden, dens vækstplan, organisering og drift. Specielt vigtig er også din evne til at holde fokus i forhold til planlægning og styring af de rigtige aktiviteter.

Hvorfor er dette vigtigt for dig som virksomhedsejer og leder?

Dit mindset, samt evne og vilje til at dirigere din virksomhed i den rigtige retning er altafgørende. Et yderligere centralt element for lederen er evnen til at skabe den bedst mulige sammenhængskraft i teamet. Begge dele er vigtige, når man skal eksekvere. Vilje er afgørende for succes i en opstartsproces, fordi tilvalg af en retning samtidig betyder fravalg af noget andet. Og ofte er der risici og usikkerheder forbundet med det valg, der træffes. 

Hvad siger vores data?

Vores undersøgelse bekræfter, at et stærkt mindset hos lederen og et klart fokus på, hvordan virksomhedens kerneopgave løses bedst muligt, er kritisk for at klare sig bedre end de som er gennemsnitlige. Vision og strategi skal være kommunikeret klart og tydelig, så det er med til at skabe involvering i eksekveringen af de strategiske mål. 

Hvordan gør du? Klik her for link til et værktøj, der kan hjælpe dig på vej!

Hele rejsen mod at blive et Kickass Company starter hos dig funderet i din vilje og dit lederskab. Du har et klart billede af og kan kommunikere:

    Hvorfor I eksisterer?

    Hvad I vil opnå og hvornår?

    Hvordan I vil måle det?

    Hvad den overordnede plan for at lykkes er

Dit budskab skal være tydeligt, ganske enkelt for at være forståeligt og inspirere. Inspirere til handling.